Rottneros årsredovisning för 2016 är publicerad

2017-03-20, 15:00
 - Regulatorisk
Rottneros årsredovisning för 2016 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2016 kan beställa det genom att fylla i formuläret under fliken "Beställ tryckt information" på̊ www.rottneros.com, per telefon 0270-622 00 eller per email info@rottneros.com. Årsredovisningen finns även som bifogad fil nedan.  

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2016 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida under april 2017.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB,  +46 270 622 70

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2017 kl. 15.00 CET.  

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')