Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman

2020-05-18, 17:14
 - Icke regulatorisk
Inför årsstämman den 24 juni 2020 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Marie S. Arwidson,
Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg.

Rottneros valberedning föreslår oförändrat fem ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg.

Valberedningen består av Julia Onstad (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sundh (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 24 juni 2020 i Karlstad. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt information om föreslagna ledamöter kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314

Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')