Rottneros årsredovisning 2019 publicerad

2020-03-20, 14:33
 - Regulatorisk
Rottneros årsredovisning för 2019 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida.

 

Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef, skriver bland annat i vd-ordet:

”Under 2020 står vi inför de betydande utmaningar som den snabba spridningen av coronaviruset innebär för samhället i stort. Våra medarbetares hälsa har, som alltid, högsta prioritet. Därutöver kommer vårt fokus, om möjligt, vara ännu starkare mot att fullfölja de senaste årens arbete och ytterligare strömlinjeforma bolaget för ökad produktion, effektivitet, hållbarhet och närhet till våra kunder. Vår inriktning mot att optimera de faktorer vi själva kan påverka fortsätter därmed i oförminskad takt och vi står väl rustade, både operationellt och finansiellt, för att ta oss an de utmaningar som väntar. Många av de användnings­områden vi levererar till borde kunna stå emot den konjunkturavmattningen vi har framöver oss relativt väl.”

 

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställa det per email info@rottneros.com. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 (0)270 622 70

 

Denna information är sådan som Rottneros AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl 14.30 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')