Jimmy Thunander, driftledare

Driftledare Jimmy Thunander är driftledare på Rottneros Bruk i Sunne, ordförande för Unionen och sitter i Rottneroskoncernens styrelse.

Jimmy Thunander

Vi ska inte ha några klyftor mellan oss på bruket

- Jag började på torken i slutet av 1990-talet, alltså där massan torkas till balar. Efter en omorganisation kom jag till sliplinjen, som nu är nedlagd och därefter blev jag försteman.

Sedan 2018 är Jimmy driftledare där han bland annat har ansvar för personal och planering. Han trivs väldigt bra i rollen trots att det är stor skillnad mot att arbeta i driften.

- En del tycker att man ”byter sida” när man går från ”golvet” till kontoret. Men jag tycker inte det är så stor skillnad, vi ska inte ha några klyftor mellan oss på bruket. Inte mellan de olika enheterna i koncernen heller, vi har samma typer av utmaningar, frågeställningar och roller. Vi ska samarbeta, säger Jimmy.

Sitter med i Rottneros styrelse genom sitt fackliga engagemang
Jimmys gedigna intresse för människor ledde honom in i det fackliga engagemanget på Pappers redan 2007. Han var huvudskyddsombud fram till dess han slutade på torken och gick över till att bli tjänsteman. Sedan 2022 är han ordförande i Unionen och sitter med i Rottneros styrelse.

- Jag gillar ju att samarbeta med människor, att lära mig nya saker och utvecklas. Men eftersom jag jobbar heltid och gör det fackliga vid sidan om kan det bli lite mycket ibland, säger Jimmy.

Han refererar till arbete vid omorganisationer, lönerevisioner och vid en del andra centrala avtal - utöver det kontinuerliga säkerhetsarbetet med ronderingar, riskobservationer, utredningar och åtgärder.

- Men det får inte bli mer fackligt arbete än så här, man måste ha ett liv utanför jobbet också, säger Jimmy.

Empati och respekt för andra människor är viktigast
Jimmy tror att den viktigaste framgångsfaktorn vid fackligt arbete är empati och respekt för alla människor, att kunna sätta sig in i någon annans situation.

- Det är också viktigt att vara i tid, göra det man ska och att alltid försöka företräda frånvarande part om man kommer i en diskussion. Ute i fabriken företräder jag företaget och inne i styrelserummet företräder jag den anställde, avslutar Jimmy Thunander.

Kanske är du också intresserad av...