BESLUT AV MILJÖÖVERDOMSTOLEN OM BIOLOGISK RENING VID VALLVIK

2003-05-23, 16:00
 - Icke regulatorisk

Ett överklagande av domen till Högsta Domstolen kan ske senast den 17 juni 2003. Beslut om eventuellt överklagande kommer att tas i början av juni.

Lars Blecko

Koncernchef

För ytterligare information kontakta Lars Blecko på tel. 070-641 49 10 eller VD på Vallviks Bruk Hannu Thomasfolk, tel. 070-604 29 38

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')