BESPARINGSPROGRAM I VALLVIK MINSKNING MED TIO TJÄNSTER

2004-01-28, 11:55
 - Icke regulatorisk

Syftet med personalminskningen, som är del i ett koncernövergripande besparingsprogram, är att motverka ökade kostnader.

- Personalminskningen kommer att kunna genomföras utan uppsägningar tack vare att vakanser ej tillsätts och att arbetsuppgifterna fördelas på befintliga medarbetare, säger Rottneros VD Lars Blecko. Genom riktade besparingsåtgärder över hela koncernen balanserar vi vår kostnadsbild för att bibehålla konkurrenskraften.

Upplands Väsby 2004-01-28

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')