Rottneros årsredovisning 2012 publicerad

2013-02-25, 11:15
 - Regulatorisk

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2012 kan beställa det

genom att fylla i formuläret under fliken "Beställ tryckt information" på www.rottneros.com

per telefon 08-590 010 00 eller

per email info@rottneros.com.

 

Den engelska versionen av årsredovisningen 2012 beräknas publiceras måndagen den 4 mars 2013.

 

(Årsredovisningen finns även som bifogad fil)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 01 00

 

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 25 februari 2013 klockan 11.15.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')